Ana Sayfa / Duyurular / 09.02.2018 Tarihli Olağan Genel Kurulu

09.02.2018 Tarihli Olağan Genel Kurulu

                        VOLKSWAGEN KAPLUMBAĞA OTOMOBİL DERNEĞİ

Karar No                 : 243
Karar Tarihi            :
09.02.2018
Karar Mevzuu         :
Olağan Genel Kurul Kararı.

Dernek Yönetim Kurulumuz yukarıda belirtilen tarihte toplanarak aşağıdaki hususları görüşmüştür.
Dernek tüzüğümüzün 18. Maddesinin a bendine dayanarak Olağan Genel Kurulunun 18 Mart 2018 günü saat 14:00’dan itibaren Cafe 68 Rasimpaşa Mahallesi Nakil Sokak No.15 Kadıköy/İstanbul adresinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Mart 2018 Pazar günü saat 14:00’da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan heyetinin ve iki yazman üyesinin seçimi,
 3. Saygı duruşu,
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
 5. 2015-2018 dönem hesaplarının okunması,
 6. Denetim Kurulu Raporunun okunması
 7. 2018 Hesap dönemi tahmini bütçenin okunması ve karara bağlanması,
 8. Üye aidatlarının düzenlenmesi,
 9. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
 10. 2015-2018 Dönem hesaplarının ibrası,
 11. Yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asil ve yedeklerinin seçilmesi,
 12. Dilek, temenniler ve kapanış

Başkan
Behçet Kemal Efe

Başkan Yrd.                           Sekreter
Cenk Hızdıl                              Cem  Kocaosmanoğlu

Sayman                                   Üye
Selim Hacıabdullahoğlu           Cem   Vatansever